Kloakservice

Danmark har generelt et meget nedslidt kloaksystem. Østkystens Entreprenørfirma er specialiseret i at udføre renovering af kloaksystemer på privat grund, hos boligforeninger, ved udlejningsejendomme og offentlige stikledninger.

TV-inspektion

Østkystens Entreprenørfirma udfører TV-inspektion ved først at gennemføre en grundig kloakrensning for at kunne konstatere kloaksystemets tilstand. Herefter dokumenterer vi evt. skader med en rapport, foto og dvd.
Østkystens Entreprenørfirma kan placere skader inden for få centimeters nøjagtighed også i dybden!

Kloakrenovering

Østkystens Entreprenørfirma udfører renoveringen af kloaksystemet som traditionel opgravning/ophugning eller ved stor dybde eller lidt plads udfører Østkystens Entreprenørfirma også strømpeforing af kloakledninger.

Rensning

Vi udfører dagligt mange forskellige typer opgaver indenfor slamsugning og rørspuling, herunder opsugning og transport af alt fra septisk slam og vejbrønde, til fræsning af aflejringer, rodskæring og meget mere.