Kloakløsninger

Vi stiller gerne vores ekspertise og erfaring til rådighed for at besvare alle relevante spørgsmål. Vi fungerer som en aktiv sparringspartner, der sørger for, at hele forløbet forløber, som det skal fra start til slut.

Østkystens Entreprenørfirma har stor erfaring med omlægning af kloaksystemer fra fællessystem til seperatsystem.

Strømpeforing

Vi tilbyder strømpeforing af kloakledninger, der eksempelvis ligger dybt eller et sted, hvor der ikke er plads til opgravning. Også steder under huse, hvor det vil være meget bekosteligt at udføre kloakarbejdet, vil strømpeforing være en mulighed.

Ny kloak

Vi hjælper med projektering, fra projektet starter, til det er godkendt og i drift. Vi ved, at vores kunder har individuelle behov – derfor tilpasser vi os hver enkelt kunde, og vi finder præcis den løsning, der passer til den konkrete opgave.

Kloakomlægning

Hvis kommunen ændre på det nuværende fællessystem, hvor regnvand og spildevand løber i samme ledning til at være et seperat kloaksystem, hvor regnvand og spildevand løber i hver deres kloakledning, skal systemet også ændres på kundens grund.