Boligløsninger

Østkystens Entreprenørfirma udfører forskellige løsninger i forbindelse med separering af regn- og spildevand i åben land, drænløsninger af bygninger, højvandssikring og forsikringskader.

Højvandssikring

Ved opstemning eller tilbageløb af vand fra kloakinstallationer i kælder som følge af eksempelvis skybrud, kan der med fordel etableres højvandssikring i eksisterende brønde og som gulvafløb. Vi tilbyder at komme på besøg med henblik på at give dig et uforpligtende tilbud på etablering af drænløsning.

Bygningsdræn

Er der konstateret fugt i kældervægge eller gulv, kan der være behov for etablering af et omfangsdræn. Der er flere forhold, der skal tages i betragtning, således at den korrekte løsning findes. Vi udfører drænløsninger af flere typer på forskellige bygninger.

Rottespær

Østkystens Entreprenørfirma kan montere rottespær i dit kloaksystem, som kan holde rotterne ude af dit kloaksystem. Dette giver en tryghed mange godt kan lide.

Afsløring af rotter: Her ses rotter ved TV-inspektion. Hvis man ser et hul i jorden, vil det typisk være tegn på en rotte fra kloakken. Man kan se dette ved, at jorden bliver trukket ned.